Lipomodelace / Lipofilling prsu

Lipomodelace je chirurgická metoda, pomocí které lze přenést tukovou tkáň z místa jeho nadbytku do oblastí kde je tuková tkáň potřebná pro svoje „léčivé (regenerační)“ účinky; zvětšení velikosti, anebo zlepšení tvaru dané oblasti.

Metoda bývá rovněž často označována i jako lipofilling; fat grafting; lipotransfer; transplantace případně autotransplantace tuku lipoinjekcemi; anebo jen jako operace vlastním tukem (např. zvětšování prsu vlastním tukem).

Přenesený tuk byl poprvé použit k rekonstrukci prsu již v roce 1895 německým chirurgem Czernym. Ale až zásluhou amerického plastického chirurga Sydney Colemana, který svoji techniku přenosu tuku v rejuvenaci obličeje představil v roce 1990, se metoda začala více používat. Francouzský plastický chirurg Emmanuel Delay začal metodu lipomodelace široce používat právě v chirurgii prsu.

Metoda byla přijata odbornou veřejností a v současné době je používána v plastické chirurgii z důvodů jak rekonstrukčních, tak i estetických. 

Tato webová stránka nabízí ucelené medicínské informace pro pacienty ale i pro širší laickou i odbornou veřejnost. Z těchto důvodů byla i vytvořena.