První návštěva lékaře, předoperační vyšetření

Při zvažování operace je vhodné domluvit si konzultaci u plastického chirurga, který má s technikou lipomodelace prsu náležité zkušenosti. Výhodný může být současně výběr pracoviště, které umí nabídnout širší spektrum léčebných alternativ. 

Na první konzultaci by měl být pacient poučen nejen o výhodách metody a o principu operační techniky, ale i o možných komplikacích, a měli by si odnést příslušné informované souhlasy.

Při první konzultaci je dále třeba posoudit, zda je na odběrových místech dostatek tukové tkáně. Nedostatek tukové tkáně v odběrových místech může být důvodem navržení jiné operační techniky.

Pacientky by měly mít před operací stabilní hmotnost. Přenesený tuk si s sebou nese vlastnosti z odběrových míst Tento jev můžeme volně označit jako vnitřní paměť tuku. Pokud pacient ztrácí po operací na váze, ubývá i objem přeneseného tuku.