Předoperační vyšetření

Operace probíhá většinou v celkové anestézii. Pacient si tedy před operací zajišťuje u praktického lékaře nebo u internisty standardní interní předoperační vyšetření. Předoperační vyšetření u pacientek před lipomodelací prsu by mělo obsahovat následující doplňková vyšetření podle diagnózy. Minimalizuje se tak riziko, že bude tuková tkáň přenášena do oblastí s výskytem podezřelých útvarů (nádorové bujení, tuková nekróza, apod.)

a) u pacientek před estetickou operací prsu (např. zvětšení prsu vlastním tukem) nebo před korekcí prsní malformace prsu lipomodelací (Polandův syndrom, tuberózní prs, pectus excavatum) je vyžadováno ultrazvukové a mamografické vyšetření bez nálezu podezřelého ložiska – tedy nález maximálně 2. stupně dle klasifikace BI-RADS. Mamografické vyšetření není nutné provádět u žen mladších 40 let.

b) pacientky po mastektomii: vyjádření onkologa potvrzující, že je pacientka v remisi.

c) pacientky s deformitou prsu po záchovné operaci a adjuvantní radioterapii: vyjádření onkologa potvrzující, že je pacientka v remisi onemocnění. Nezbytné je ultrazvukové a mamografické vyšetření, někdy i magnetická rezonance.

Stejná vyšetření by se měla opakovat i 6 - 12 měsíců po provedení poslední etapy lipomodelace, a to ideálně u stejného radiologa.

Nezbytné je pořízení fotodokumentace veškerých operovaných oblastí. Fotografie je plastické chirurgii jediná spolehlivá možnost jak objektivně zaznamenat a hodnotit estetický přínos operace. Fotodokumentaci je možné pořídit při první návštěvě lékaře, anebo častěji v den operace.