Komplikace

V oblasti odběrové místa: Přestože mohou být někdy jizvy umístěny i v intimních oblastech (podbřišek, pupek), bývají pacienty velmi dobře tolerovány. Bývají malé (do 1cm) a po přechodné době, kdy jsou červené, blednou. Tak jako u liposukce z estetických důvodů se mohou vyskytnout po operaci nepravidelnosti tvaru odběrového místa. Pokud je odběr prováděn zkušeným plastickým chirurgem, není tato komplikace častá a lze ji řešit. Ve velké většině případů jsou pacienti se změnou na odběrovém místě spokojeni a naopak vnímají odstranění tuku v místě jeho relativního nadbytku jako příjemný "bonus". Tím si mimo jiné vysvětlujeme obecně vysokou míru spokojenosti pacientů s touto technikou. Mohou se vyskytnout i další komplikace, které se všeobecně vyskytují při jakékoliv jiné operaci. Patří mezi ně infekce, krvácení apod. Nejsou však časté a z pravidla reagují dobře na cílenou antibiotickou léčbu.

V místě příjmového místa: Přítomnost jizev bývá velmi dobře tolerována, často nejsou jizvy prakticky patrny. Je to dáno tím, že velikost vpichu trokaru bývá do 1,5mm. Přesto je třeba dbát na jejich vhodné umístění. Například při lipomodelaci prsu se umísťují do submamární rýhy, do dvorce, anebo axilárně, méně vhodné umístění jizvy je při hrudní kosti, kde je obecně vyšší riziko vzniku hypertrofických jizev. Pokud je lipomodelace prováděna z rekonstrukčních důvodů, tak se vpichy umísťují do původních jizev. 

Může se vyskytnout místní infekce, která se projevuje místním zčervenáním. Nejsou časté, na větším souboru pacientů (Dr. Delay) se vyskytly v 9 případech ze 1440 lipomodelací prsu. Řeší se místní léčbou, podávají se antibiotika. Při lipomocelaci prsu se vzácně může vyskytnout pneumotorax, ve výše uvedeném souboru pacientů byl pozorován 1x. Doposud nebyl pozorován případ tukové embolie po přenosu tuku. 

Po lipomodelaci prsu se mohou objevit tukové nekrózy a olejové cysty, které ve většině lokalit nečiní diagnostické ani léčebné potíže. Jedná se o nezhoubné nebolestivé, někdy hmatatelné léze prsu. Tato zduření vznikají často i po poranění prsu, anebo po jiných operacích na prsu. Jedná se o oblasti odumřelých tukových buněk, které jsou obaleny ve fibrotickém vazivu, uvnitř útvaru může být přítomna i tekutina – hovoříme o tzv. olejových cystách. Většinou se nezvětšují. Ve většině případů je možné tyto útvary řešit odsátím, tzv. punkcí.