Pooperační péče

Pacienti zpravidla vnímají bolesti více v místech odběru tukové tkáně než v místě aplikace. Charakter bolestí je stejný jako u liposukce prováděné z estetických důvodů. Nejintenzivnější jsou v prvních 48 hodinách. Bolestem lze účinně předcházet infiltrací odběrových míst lokálním anestetikem na konci operace, účinnost tohoto opatření přetrvává 12-24 hod, následně se pokračuje se standardní analgetickou léčbou. Bolesti jsou pak převážně dobře snášeny a tolerovány.

Odběrová místa jsou ošetřena kompresivním obvazem, který se na místě ponechává 5 dnů. Častěji je vhodnější používání kompresivního prádla, které pacienti nosí 3-6 týdnů po operaci, zejména po odběrech z oblasti břicha.

Modřiny bývají patrny 2-3 týdny, postupně se vstřebávají. Otoky ustupují po 3-4 měsících. Pacientům mohou být doporučeny automasáže odběrových míst. Lze tak urychlit vstřebávání otoků. Otoky obecně přetrvávají déle v na břiše.