Zvětšení prsou vlastním tukem

Tento zákrok bývá někdy označován jako, autoaugmentace nebo lipoaumentace prsou, nebo zvětšení prsou lipomodelací.

Operace je vhodná pro ženy, které mají nadbytky v dolních partiích těla (břicho, boky, vnitřní nebo zevní stehna) a které si současně přejí zvětšení prsou. Prs lze při jednom sezení zvětšit o jedno číslo. Současně lze velmi citlivě korigovat i asymetrii velikosti prsu a korigovat jeho tvarové nedostatky. U těchto pacientek lze dosáhnout excelentních a velmi přirozených výsledků kdy i oko zkušeného plastického chirurga nemusí rozpoznat na prsou prodělanou operaci – prsa jsou prakticky bez jizev a mají přirozený tvar. Při zvětšení prsou lipomodelací odpadají rizika a nevýhody spojené s použití silikonového implantátu (infekce, posun implantátu, možnost vytvoření kontrahující se kapsuly kolem implantátu, někdy pak i nepřirozený tvar prsu po těhotenství). Operace je spojena s kratší dobou rekonvalescence. V případě, že si pacientka přeje značné zvětšení, a má přitom dostatek tukové tkáně v místě odběru, tak je možné naplánovat operaci ve dvou sezeních. V ostatních případech je pro pacientku vhodnější zvětšení prsu pomocí silikonových implantátů.