Korekce tuberózního prsu lipomodelací

Lipomodelací lze velmi efektně korigovat tuberózní deformitu prsu. Vada vzniká nedostatečným vývojem základu prsu (nejčastěji dolních kvadrantů). Tím je podmíněn posun podprsní rýhy nahoru a abnormální  vyklenutí dvorce. Lipomodelace je ideální operační technikou u pacientek s tuberózním prsem a hypotrofii prsu na jedné straně, kdy lze pomocí 1-2 etap dosáhnout symetrie. Vhodnými kandidátkami jsou i mladé ženy s oboustranným postižením, které mají dostatek tukové tkáně na odběrových místech. Naopak operace s použitím silikonových implantátu je vhodnější u pacientek hubených.